Snarkning - finns det ett mirakelmedel?

Vaknar du ofta mitt i natten med beskedet att du snarkar igen?

Vi kan nog alla vara överens om att snarkning inte är det mest optimala scenariot, eftersom det snabbt kan störa miljön och orsaka rastlösa nätter. Vanlig snarkning – även känd som primär snarkning – är inte farlig i sig och kan därför bäst karakteriseras som en irritationsfaktor.

Finns det produkter mot snarkning?

På Mundfrisk.se har vi flera produkter som har tagits fram för att förhindra snarkning. Flera av produkterna har visat sig ha mycket god effekt. Det är dock också viktigt att påpeka att det som fungerar för en person inte nödvändigtvis fungerar för dig. Snarkning kan bero på en rad olika faktorer och därför kan det också vara nödvändigt att prova olika produkter.

Samtidigt är det vettigt att sätta sig in i vad som orsakar snarkning i det specifika fallet. Du kan ofta hitta lösningen med små medel genom att till exempel ändra din sovställning eller ändra dina livsstilsvanor. Det är allmänt känt att man snarkar oftare när man ligger på rygg, precis som alkohol, rökning och övervikt också kan vara utlösande faktorer.

Så det är svårt att ge ett svar på om det finns något mirakelmedel i just ditt fall – det är som sagt väldigt individuellt vad som fungerar. Om du lider av definitiv sömnapné är det ett mycket värre tillstånd som kräver medicinsk konsultation.

Varför snarkar jag?

Så varför låter vissa människor som en kraftfullt fungerande ångtrumma mitt i mörkret, medan andra kan lägga sig rakt ner på madrassen och tyst flyta in i drömlandet?

När du sover sker en naturlig muskelavslappning, varefter de övre luftvägarna smalnar av. Det gör att det helt enkelt blir mindre utrymme i halsen för luften du andas in. Vibrationerna i de olika delarna av svalget är vad som uppfattas som snorkelljud. Så själva förträngningen av luftvägarna är det som orsakar snarkning. Men det finns som sagt olika faktorer som kan utlösa snarkning.

Både polyper, bihåleinflammation, förkylningar och allergiska reaktioner kan göra att luftvägarna blir smalare än normalt. Du kan också naturligt ha en fysiologi som främjar snarkning. Detta inkluderar bland annat förstorade tonsiller, en mindre underkäke eller en deformerad nässkiljevägg. Ålder och en större mängd fettvävnad kan också spela en roll.

Om fysiologi inte är den utlösande faktorn kan du prova enkla lösningar som att försöka skapa regelbundna sömnmönster och undvika stopp i näsa och svalg.

När ska man vara extra uppmärksam på sin snarkning?

Du måste vara extra uppmärksam på din snarkning om det finns en så kallad obstruktion av luftvägarna.

Det värsta tillståndet är obstruktiv sömnapné, där luftvägarna blir delvis eller helt stängda flera gånger under sömnen, vilket kan kännas som ett kvävningstillstånd. Apnéerna kan vara allt från några sekunder till upp till flera minuter. Det är ett tillstånd som i hög grad stör sömnen på natten, precis som det sker en minskning av syrehalten i blodet. Med sömnapné kommer du att känna dig extra trött på morgonen.

Känslan av trötthet och utmattning är ofta några av de symtom man behöver vara extra uppmärksam på i samband med sömnapné. Men en lång rad andra symtom som irritation, depression, huvudvärk och nedsatt koncentrationsförmåga kan också förekomma.

Om din snarkning är ett resultat av sömnapné är det inget som går att behandla med produkter från Mundfrisk.se . Här bör du istället rådfråga din läkare, som kan göra nödvändig utredning.