Happy Tabs tandtråd

Happy Tabs naturliga munvårdsprodukter utan plastavfall

Små steg har också sitt berättigande. Det är grundkonceptet bakom Happy Tabs , som arbetar målmedvetet för att ta bort mer plast från munvårdsmarknaden. Istället vill företaget ge konsumenterna lättillgänglig tillgång till de mer naturliga produkterna utan skadlig kemi. Formlerna är unika och är framtagna i samarbete med både tandläkare och forskare.

Du kanske inte räddar hela planeten genom att köpa tandtråd i återanvändbara glasbehållare, men du tar ett viktigt steg i rätt riktning och det är mycket viktigare än att inte göra någonting alls.


Happy Tabs är ett nyare företag som etablerades 2019, men som redan har hjälpt till att ta bort tiotusentals plasttandkrämstuber, tandborstar och tandtråd från olika deponier och världshaven. Så varför inte följa med på resan?

Happy Tabs försöker så långt som möjligt använda hållbara ingredienser helst utan vatten och med ett nollavfallstänkande. Om det inte är möjligt att använda en nollavfallsmetod i förhållande till den enskilda produkten, används alltid FSC-certifierade eller liknande förpackningar.

Här på Mundfrisk.se kan vi presentera dig för Happy Tabs tandtråd gjord av 100 % biologiskt nedbrytbar och majsbaserad PLA.