Dulàc Farmaceutici 1982

Dulàc Farmaceutici - köp de självmodellerande bettskenorna på Mundfrisk.se

Dulàc Farmaceutici tar oss en bit förbi Italien där varumärket såg dagens ljus redan 2014. Syftet var att presentera marknaden med ett antal läkemedelsprodukter som kan bidra till att ge den enskilde konsumenten större välbefinnande på vägen till både inre och yttre harmoni.


När familjen Bollani startade 2014 hade de redan skaffat sig mer än 30 års erfarenhet inom läkemedelsområdet.

En av Dulàc Farmaceutici-produkterna vi säljer på Mundfrisk.se är bettskenor. Det är en användbar produkt för dig som ofta maler tänder på natten och därför kan drabbas av problem som huvudvärk och nackspänningar.

Normalt ska en bettskena anpassas till den enskilda personen, vilket typiskt sett görs på den lokala tandkliniken. Med Dulàc Farmaceuticis bettskenor kan du dock starta projektet själv, då bettskenorna är självmodellerande.
Efter uppmjukning i vatten är det lätt att anpassa skenan till tandbågen och produkten kan enkelt anpassas till både barn och vuxna. Följ dock alltid tillverkarens instruktioner mycket noggrant.

Alla produkter från Dulàc Farmaceutici bygger på ett noggrant urval av material och strikt kvalitetskontroll.